Sanicat - White - Cotton Fresh ultra clumping cat litter | Made of natural minerals with guaranteed odour control | Absorbs moisture and makes cleaning easier | 10 L capacity

£9.9
FREE Shipping

Sanicat - White - Cotton Fresh ultra clumping cat litter | Made of natural minerals with guaranteed odour control | Absorbs moisture and makes cleaning easier | 10 L capacity

Sanicat - White - Cotton Fresh ultra clumping cat litter | Made of natural minerals with guaranteed odour control | Absorbs moisture and makes cleaning easier | 10 L capacity

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Csomagpontra történő kiszállítás esetén: Az összes GLS CsomagPontban készpénzzel lehet a megrendelés összegét kiegyenlíteni, illetve egyes üzletekben bankkártyát is elfogadnak. Az összes MPL PostaPontban készpénzzel lehet a megrendelés összegét kiegyenlíteni, illetve egyes üzletekben bankkártyát is elfogadnak. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Petnet és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Petnet részére.

Petnet –a telephelyén megtett– szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Petnet a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel. Petnet kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Petnet ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártóáltali forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt vagy nyitott csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. feldolgozott állateledel, úgymint: száraztápok, nedveseledelek, táplálékkiegészítők, vagy más egészségügyi termék, mint például tüzelőbugyi, macskaWC, kutyafogkefe, stb.) A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő –így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Petnet díjat számít fel. A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárlóés a Petnet közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Petnet nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Inspect the tray daily and using a scoop remove solids as necessary, dispose of with the appropriate household waste.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop